Demo các định dạng và vị trí quảng cáo của GDN Video Ads

YOUTUBE ADS

Bảng tổng hợp các vị trí của GDN Video Ads

GDN Video Ads là gì? Là quảng cáo trên hệ thống Google Display Network bao gồm Youtube và các đối tác Video của Google. Chỉ có 4 định dạng và vị trí quảng cáo dưới đây:

     
 Skippable in-stream ads (5s)
Trong luồng phát có thể bỏ qua
Non-skippable video ads (15s)
Trong luồng phát không thể bỏ qua
Bumper ads (6s)
Đoạn quảng cáo đệm
Outstream ads
Ngoài luồng phát
  Hình ảnh về quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua Hình ảnh về quảng cáo khám phá video Hình ảnh về quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua Hình ảnh về quảng cáo đệm Hình ảnh về quảng cáo ngoài luồng phát
Ưu điểm: Người dùng có thể bỏ qua nên bạn chỉ bị tính phí cho lượt xem Người dùng không thể bỏ qua, nên họ phải xem toàn bộ thông điệp của bạn Thông điệp nhanh không thể bỏ qua, giúp nâng cao mức độ nhận biết hoặc củng cố các quảng cáo khác. Nâng cao mức độ nhận biết của người dùng bên ngoài Google khi họ đang duyệt xem các trang web mà họ yêu thích
Quảng cáo này được phân phát ở đâu? Video trên YouTube, Đối tác video của Google (GVP) Video trên YouTube, Đối tác video của Google (GVP) Video trên YouTube, Đối tác video của Google (GVP) Đối tác video của Google (GVP)
Thời lượng video tối đa là bao nhiêu? Không có thời lượng tối đa (nên ngắn hơn 3 phút) 15-20 giây 6 giây Không có thời lượng tối đa
Lượt xem có được báo cáo trong Google Ads không? Không Không
Số lượt xem công khai có thể tăng lên không? Có (video có thời lượng dưới 10 giây thì không) Không Không
Có thể tái tiếp thị cho người xem không? Không Không

Nếu bạn chưa biết bắt đầu từ đâu?

Liên hệ ngay DigiHub, chúng tôi sẽ kết nối với bạn trong vòng 5 phút.